petal

ئەوبەشەی گەڵ کە لەنێوەندا وەك ڕەگ وایە پەڕەی گوڵ پیتال
ئەمەش فێربە
cock-a-doodle-doo