No pain, no gain
No pain, no gain تانەیچێژیت، ناینۆشیت No gain without pain
ئەمەش فێربە
Axil