conflux

بەیەكگەیشتوو بوون بەیەك ڕژانەناویەك بەیەکگەیشتن (دوو جۆگە یا ڕووبار) ڕژانەناویەكشوێنی ڕژانە یەك یا بەیەکگەیشتنی چەند جۆگەیەك ڕژانە ناو یەك (جەماوەر) جەماوەرێك, کۆمەڵێك خەڵك
ئەمەش فێربە
compurgation