compel

زۆرلێکردن, ناچارکردن بەزۆر کردن یا هێنانە دەست کۆکردنەوە یا خڕکردنەوە بەزۆر (مەڕوماڵات) بەزۆر هێنانەبەربارەوە, بەزۆردابینکردن
ئەمەش فێربە
chancre