bell buoy

سەرئاوکەوتووی زەنگدار: شتێکی سووکە ئەوەندەی دەبەیەکە سەر ئاو کەوتووە بۆ ڕێ پیشاندانی کەشتی لەنزیك قەراغی دەریا زەنگەکەی شەپۆل لێی دەدات bell buoy
ئەمەش فێربە
cannikin