bedspread

سەرەخەری جێگە (وەك پۆپەشمین یا شتێکی جوانی وەها) سەرجێگە bedspread
ئەمەش فێربە
Administrative