bedplate
بن تەبەق, تەبەقی بناغە یا ژێرەوە bedplate
ئەمەش فێربە
honest