Aural

تایبەتی بە گوێ و هەستی بیستن, دەبیسترێت تایبەتی بە بیستن Aural
ئەمەش فێربە
Arachnoid