Atheistic

تایبەتی بە بێ بڕوایی بە خوا تایبەتی بە خوانەناسی, کافر Atheistic
ئەمەش فێربە
strap