Anthropomorphize

بە مرۆڤ دانانی شت تایبەخۆی مرۆڤ دانەپاڵ خواو گیاندار و شت Anthropomorphize
ئەمەش فێربە
-colous